Претплата
Претплата и прилози на рачун:

У БиХ: СПКД Просвјета, Билећа, рачун број 5620088136534606

У Србији: Фонд Владимир и Светозар Ћоровић, Београд, рачун број 200-2722090101033-03,

сврха уплате: за НовуЗору, позив на број: 2024

Цијена за један примјерак 10 КМ или 5 евра

У иностранству један примјерак 10 евра

Претплата за Србију 2.000 динара (за 2024)