Петар Милошевић

ЧАСОПИС TRIBUNIA – ОПШТИ ПОДАЦИ

Часопис Тribunia основан је 1975. као гласило Завичајног музеја Требиње1. Током више деценија присуства на југословенској и српској научној сцени до сада је објављено „само“ тринаест бројева овог часописа. За претходних скоро пола вијека излажења часопис Тribunia није много тога промијенио у својој концепцији, садржају и дизајну. У периоду од 1975. до 1979. часопис је излазио редовно, једанпут годишње. Након краће паузе, поново је настављено редовно публиковање у периоду од 1982. до 1985. године. Опет је услиједила пауза и наредни, јубиларни десети број из штампе је изашао 2003. године. Од тада па до данас изашла су још три броја, 2005, 2009. и 2014. године. Разлог за ове паузе у излажењу часописа су административно- финансијске и техничке природе.
Замисао да се покрене музејски часопис постојала је још од оснивањаМузеја. Идеја је била да то у почетку буде повремена, а касније периодична публикација која ће својом концепцијом и садржајем одговарати потребама и комплексној проблематици подручја на којем дјелује.
Од рађања идеје о покретању једне овакве публикације, па до њене коначне реализације, протекле су године стрпљивог рада. Бројна неријешена питања од виталног значаја за рад Музеја онемогућавала су да се раније реализује ова смиона, али и корисна намјера. И поред тога,Музеј је прије појаве првог броја часописа имао запажене резултате на пољу публицистичког рада, објавивши у свом издању шест публикација чији су аутори и сарадници били и радници Музеја.
Средином седамдесетих година ХХ вијека стекли су се услови да се Музеј одлучи на један нови корак и да покрене периодичну публикацију под називом Тribunia (Prilozi za istoriju, arheologiju, etnologiju, umjetnost i kulturu) која је, несумњиво, означила почетак систематичнијег рада у овоме домену. Назив публикације је специфичан, али и довољно познат као једно од историјских имена града Требиња и Требињске области3, док поднаслов прецизира научне области из којих ће радови бити заступљени. Када то материјалне могућности буду дозвољавале, сфере интересовања могу се проширити на друга научна подручја и области.
Публикација просторно покрива подручје дјеловања Музеја Херцеговине у Требињу, третирајући, првенствено, веома разноврсну проблематику требињског краја, али и Источне и Старе Херцеговине. У овом часопису могу наћи своје мјесто теме општег карактера, уколико имају додира и значаја са подручјем за које је ова публикација првенствено намијењена.
Часопис Тribunia покренут је из низа оправданих разлога. Прије свега, требињски крај је подручје са својим посебностима и богатом историјом, бурном прошлошћу, великим остацима материјалне и духовне културе. Све ово изискује свестрано истраживање и научно расвјетљавање низа питања из домена политичке, економске и социјалне проблематике и културног насљеђа. То се подједнако односи на све епохе у развоју овога краја – праисторију, антику и средњи вијек, турски и аустроугарски период, раздобље између ратова, као и сами рат и његове опречности, али и период послије Другог свјетског рата, све до данашњег дана
Треба истаћи важност и потребу изучавања локалних садржаја, улоге појединих мјеста и крајева, као и људи у минулим епохама. То је добар пут ка стварању одређених синтеза на једном ширем простору. Специфичан положај Требиња и требињског краја намијенио му је веома значајну улогу у прошлости, али и у садашњости, само у нешто другом облику
У блиској будућности планиран је наставак излажења музејског часописа на нешто модернији начин, поштујући све стручне и научне принципе како би се расвијетлиле црне тачке које су до сада остале непознате нашој локалној, стручној, али и широј јавности.