Награда „Светозар Ћоровић“ за 2022. годину
ОДЛУКА ЖИРИЈА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ „СВЕТОЗАР ЋОРОВИЋ“

Жири за додјелу књижевне награде „Светозар Ћоровић“, у саставу Јован Делић, предсједник, Марко Недић и Ранко Поповић, чланови, детаљно је размoтрио прозна остварења српских писаца објављена између прошлогодишњих и овогодишњих „Ћоровићевих сусрета“ у Билећи. На завршном састанку одржаном 20. јула 2022. године, критички вреднујући ужи избор кандидата за награду сачињен на основу исцрпне анализе предложених књига приповједачког и романескног жанра, жири је једногласно одлучио да награду „Светозар Ћоровић“ за 2022. годину добије.

СЛОБОДАН МАНДИЋ
за роман Регина Панонија
објављен у „Агори“ из Зрењанина и Новог Сада 2021. године

Романом Регина Панонија Слободан Мандић је изузетно значајне вредности свога досадашњег књижевног дјела, посљедњих година с великим разлогом препознатог од књижевне критике и културне јавности и овенчаног бројним наградама, још једном потврдио њему својственом мозаичком романескном композицијом и индивидуалним доживљајем стварности пренесеним у прозни рукопис средствима лирске нарације и наглашене поетичке самосвијести. У роману се веома успјешно преплићу сликовити доживљаји и потребе књижевних ликова за причом спонтано пренијете у банатску равницу из завичајне Херцеговине, с једне стране, и стваралачка пројекција аутобиографски мотивисаног књижевног јунака у сусрету с многобројним изазовима стварности у новој културној средини, с друге. У непосредним призорима ауторске фасцинације панонском равницом, у којима доминира магични очев лик с неколико других актера из старог завичаја, на новим умјетничким основама остварена је романескна прича „са дуплим дном“ и њеним отвореним и скривеним књижевним значењима. У функционалном прожимању непосредне прозне пројекције свијета, трајно осјенчене меланхоличним доживљајем пролазности и повременим хумором, налазе се кључне умјетничке вриједности овог модерно компонованог и значењски сложеног новог Мандићевог књижевног остварења.

Чланови жирија:
Јован Делић
Марко Недић

У Београду, 20. јула 2022. Ранко Поповић