НАГРАДА „СВЕТОЗАР ЋОРОВИЋ“ ЗА 2023. ГОДИНУ

Жири за додјелу књижевне награде „Светозар Ћоровић“, у саставу Јован Делић, предсједник, Марко Недић и Ранко Поповић, чланови, детаљно је разматрао прозна остварења српских писаца објављена између прошлогодишњих и овогодиш – њих „Ћоровићевих сусрета“ у Билећи. На завршном састанку одржаном 17. јула 2023. године, критички вреднујући ужи избор кандидата за награду сачињен на основу исцрпне анализе предложених књига приповједачког и романескног жанра, Жири је једногласно одлучио да награду „Светозар Ћоровић“ за 2023. годину добије

РАНКО КРСТАЈИЋ
за књигу прича
ГОСПОДАР СРЕЋЕ
објављену у Српској књижевној задрузи 2023. године

Ранко Крстајић је један од најдосљеднијих писаца фантастичке прозе у савременој српској књижевности. Његову нову књигу, као и претходне, одликују кључне особине тог прозног жанра – неизвјесност граница између реалног и фиктивног постојања, тема двојништва и загонетне и несигурне стварности, усамљеност, отуђеност књижевних ликова и дистанца према непосредном искуству, непредвидивост представљених догађаја и њиховог тока, запитаност над светом и његовим облицима појављивања и друге особине те врсте прозе. У његовом Господару среће, као важна семантичка противтежа, постоји велико повјерење у причу, у њен континуирано развијан заплет и његово могућно разрјешење, повјерење у језик и његове поетске могућности оствариване стилском пројекцијом субјективних доживљаја активних учесника испричаних догађаја, и на крају, не мање важно обиљежје Крстајићеве прозе у овој и у ранијим књигама, повјерење у индивидуалним књижевним средствима представљену стварност и њену непредвидивост.
17. јул 2023.

Чланови жирија:
Јован Делић, предсједник
Марко Недић
Ранко Поповић