Милош Ковачевић

СРБИ ПРЕД ДАНАШЊИМ И БУДУЋИМ ИЗАЗОВИМА
(Срби у вихору новог свијета: Србија и Српска пред изазовима, зборник
научних радова, уредили проф. др
Милимир Мучибабић и проф. др Слободан Антонић, Београд: СПКД „Просвјета“ Београд, 2023)

СКПД „Просвјета“ из Београда, послије врло успјешног и запаженог тематског зборника радова Српски идентитетски критеријуми у процесу глобализације, објављеног 2019. године ‒ пред читаоце, а заправо пред ширу друштвену јавност излази са новим тематским зборником научних радова насловљеним Срби у вихору новог свијета: Србија и Српска пред изазовима.
Овај други зборник у много чему се наслања на први. И у једном и у другом зборнику освјетљава се питање статуса Срба у новом свјетском поретку: у првом зборнику освјетљава се положај Срба у процесима глобализације, а у другом у ширим политичким и геополитичким контекстима у којима је незаобилазно јер је свим осталим питањима надређено ‒ и питање глобализације. И један и други зборник траже одговор на питање како да Срби сачувају свој идентитет у процесима који би да тај идентитет укину. Друкчије речено, како Срби најлакше да остану и опстану, да преброде све Сциле и Харибде ненаклоњеног им новог свјетског поретка. Будући да је уз српски језик и ћирилицу српска црква темељни национални идентитетски критеријум, као духовна вертикала која повезује Србе од Светога Саве до данас, није никакво чудо што се и у једном и у другом зборнику јављају својим текстовима најзначајнији савремени српски црквени великодостојиници: у првом митрополит Амфилохије, који говори о српским идентитетским критеријумима у доба глоба – лизма, а у другом патријарх српски Порфирије, који говори о неприхватљивости LGBTQ идеологије за православне хришћане. И први и други зборник доносе по 11 радова из пера научника различитих друштвених и хуманистичких усмјерења: историчара, социолога, политиколога, лингвиста, правника, филозофа и теолога. А они долазе са различитих друштвено-хуманистичких институција: из Института за новију историју Србије (Александар Раковић), са Учитељског факултета у Београду (Милимир Мучибабић). Института за међународну политику и привреду (Небојша Вуковић), Института за политичке студије из Београда (Душан Достанић), Правног факултета у Крагујевцу (Зоран Чворовић), Филозофског факултета у Београду (Слободан Антонић), Филозофског факултета у Никшићу (Радоје Головић, Драго Перовић), Филолошког факултета у Београду (Милош Ковачевић), Православног богословског факултета Српске православне цркве (патријарх српски Порфирије), Министарства спољних послова Србије (Владимир Кршљанин).
Овдје ћемо указати само на основне теме у зборнику презентованих радова, јер се преко њих најлакше може допријети до суштине савременог српског „усуда“ разматраног кроз призму различитих теоријских претпоставки и на њима изведених критеријума научне анализе. У приказу идеја што их радови у зборнику доносе овдје се придржавамо реда радова датих у самом зборнику.
Зборник отвара рад Mилимира Мучибабића „Срби у сусрет новом времену“, у коме се наглашава да је за Србе и њихове земље, које су данас историјски и животно угрожене можда прилика да пронађу пут заједничког спасоносног отпора и тако хомогенизују нацију у борби за свој културни и духовни простор. Зато се, након опширне аналиузе друштвено-политичких свјетских и домаћих превирања, аутор готово реторички пита „Да ли ће 21. вијек бити стољеће наших интеграција и спајања, премоштавања свих наметнутих подјела?“, јер слиједи у виду увјерења експлицитан одговор: „Треба вјеровати да брозовско-бандитеровске границе нису Свето писмо и као такве немају печат вјечности. За наш опстанак битно је одржавање културног и духовног јединства у демократској држави будућности.“
Александар Раковић у раду „Српско уједињење у 21. веку: путеви и изазови“ приказује путеве којима би српски народ у 21. веку могао да обнови заједничку државу и поново се уједини, али на српским а не југословенским основама, истовремено указујући на спољне и унутрашње тешке, али савладиве препеке на том путу. По Раковићевом мишљењу, главни циљ српског народа у 21. вијеку треба да буде стварање јединствене српске државе коју би чиниле Република Србија, Република Српска и Црна Гора. Притом он сматра врло битним да ће са економским јачањем и растом самопоуздања српског народа бити лакше ухватити се у коштац и с врло важним пропратним изазовима: заштитом српске ћирилице, трајним уклањањем латинице из употребе у српском језику и обновом српске популације.
Небојша Вуковић у раду „Геополитички положај Србије: од ‘куће на друму’ до ‘куће у окружењу НАТО-а’“ разматра неповољан геополитички положај Србије у контексту рата у Украјини, процењујући и сагледавајући његове кључне чиниоце, као и невелике капацитете модерне српске државе да утиче на радикалну модификацију или побољшавање тог положаја. Аутор упоређује геополитички положај Србије у прошлости (19-20. век) са садашњим, и на основу више параметара (политичких, географских, стратегијских) закључује да је тај положај можда нај – неповољнији од времена када је Србија 1830. године стекла аутономију у оквиру Отоманске царевине (фактичку унутрашњу самосталност).Међутим, „ако би“ – вели Вуковић – „Русија на ратишту постигла потпуни тријумф, могла би се очекивати потпуна реконфигурација односа у самом НАТО-у, која би довела или до радикалне промене његове сврхе, структуре и домета, или чак и до његовог постепеног одумирања. За Србију би овакав сценарио значио лабављење и дезорганизацију својеврсног НАТО ‘прстена’ око ње и креирање могућности за сотварење свих оних преко потребних националних интереса и приоритета који су, услед неповољног гео – политичког положаја морали да привремено буду стављени ad acta.“
Душан Достанић у раду „Положај српског народа у време културне борбе“ разматра положај српског народа у данашње време. Он сматра да је данашња духовна ситуација обликована културном борбом која се води између двије супротстављене политичко-моралне оријентације, и која се манифестује као борба између елете и народа, укратко описујући те основне оријентације као и главне тачке спорења између тих позиција. Достанић закључује да од исхода културне борбе зависи будућност сваког појединачног народа, па и српског. „Да би“, вели Достанић, „опстала свака нација мора показати вољу за опстанак, односно мора веровати у вредност очувања сопственог идентитета. Стога се борба за опстанак води пре свега као борба за културу. У тој борби једна страна покушава да очува наслеђени културни идентитет, а друга да га не признаје и жели да се утопи у универзалну заједницу.“ А из тога проистиче да је опстанак српског народа могућ само кроз снажније окретање свом идентитету и својој традицији односно кроз стварање сопственог политичког модела који је у складу с том традицијом.
Зоран Чворовић у раду „Евроинтеграције vs. српских интеграција“ анализира шта за Западни Балкан подразумијевају евроинтеграције које Европска унија спроводи у оквиру Процеса стабилизације и придруживања, при чему су правни инструменти тог Процеса споразуми о стабилизацији и придруживању. Притом реализација стабилизације, као циља, не само да претходи придруживању већ за ЕУ има апсолутни приоритет. Аутор сматра да то што је Европска унија одлуку о покретању Процеса стабилизације и придруживања земаља Западног Балкана донијела дан послије потписивања Кумановског споразума, којим је окончана оружана агресија НАТО пакта на СРЈ, показује да Процес стабилизације и придруживања није ништа друго него институционални механизам за стабилизацију постконфликтног стања. „Пошто су српске интеграције“, каже Чворовић, „услов опстанка српског народа, а европске интеграције имају као главни циљ стабилизацију постратне државно-правне разједињености српског народа, онда су европске интеграције геополитички чинилац који витално угрожава опстанак српског народа.“
Чворовић, наиме, показује како је „колетивном Западу слабо и поцепано српство било и остало кључно јемство за осиграње доминације на Балканском полуострву“, насупрот чему су „српском народу српске интеграције услов опстанка, јер само непрестана борба за државно јединство може сачувати историјску свест о националном јединству и спасити српски народ од идентитетске конверзије у нове политичке нације. С друге стране, као што би борба за право српског народа на самоопредељење и државно уједињење морала бити задатак број један националне политике у Србији, Републици Српској и Црној Гори, тако и политичко ослобађање Црне Горе, с обзиром на геополитички значај јадранске обале, представља нужни предуслов за еманципацију Србије од зависности као последици политике придру – живања Европској унији.“
Слободан Антонић у раду „Украјински рат и неке геостратешке последице по Србију“ говори о новом међународном поретку који настаје с ратом у Украјини. Посебно се истиче чињеница да преко 140 земља, од неких 190 држава чланица УН, није увело санкције Русији, која је јасан показатељ да настаје нови међународни поредак легитимне регионалне хегемоније. У таквој констелацији снага, поготово уколико Русија избије на делту Дунава, геополитички положај Србије може бити значајно олакшан. „Јер, ријечи су Антонићеве, можда ће у Београд моћи да доплови руски ратни брод?“
Милош Ковачевић у раду „Континуитет (не)српских удара на српски језик и ћирилицу“ показује какве је посљедице по српски језик имало укидање српско – хрватског као преименованог српског језика. Те посљедице су двоструке: најприје се огледају у нападима на српски језик који долазе од корисника његових варијаната, што су политички, без постојања иједног научног критеријума језичког идентитета, проглашење стандардним језицима, а потом због нехармонизације ставова српске владајуће политике и српске филологије. Аутор у раду експлицитно наводи и коментарише случајеве урушавања законског и употребног статуса српскога језика, како због небриге српских политичара и политичких институција за српски језик, тако и због њиховог (не)свјесног дјеловања против српског језика, и то и/или усвајањем закона који урушавају његову структуру, какав је Закон о родној равноправности, и/ или саглашавањем са антисрпским ставовима не-Срба као корисника несрпски именованог српскога језика, какав је случај са задржавањем комунистичког Закона о о употреби службеног језика и писама (из 1990. год.), па задржавањем српскохрватског имена на корицама Речника САНУ, па са саглашавањем са мишљењима Хрвата и Бошњака о неподобности „српског држављанства“, или о искључењу варијаната српског језика (хрватске, босанске и црногорске) из статуса стандардних језика, а самим тим и из језика који улазе у породицу јужнословенских језика, и др.
Рад патријарха српског Порфирија „За православне хришћане неприхватљива је LGBTQ+ идеологија“ у ствари је патријархова бесједа на свенародном молебану за светињу брака и породице, слогу и мир у српском народу, одржана испред Саборног храма Светог Саве у Београду 11. 9. 2022. У бесједи се посебно наглашава важност светиње брака мушкарца и жене, а самим тим и породице, и указује на негативне импликације LGBTQ+ идеологије која се из иностранаста намеће српскоме народу. Патријарх наглашава да је Српска православна црква против LGBTQ+ идеологије, која се најексплицитније исказује на Еуропрајду, јер учесницима Еуропрајда „није само до шетње и провода“, него „им је циљ да преобликују наше друштво, наше вредности, наш начин живота, а да то сами нисмо тражили.“
Радоје Головић у раду „Неопаганизам или култура правде? Цивилизацијски избор Србије и Црне Горе“ говори о косовској традицији на којој почива идентитет и самосвијест српског народа и која више од 600 година не престаје да духовно и стваралачки надахњује његове најистакнутије представнике. А та косовска традиција „није ништа друго до кристализовани и сублимирани израз оног што се може назвати српска национална идеја“. Јер, ни „Косовски завјет није неки теоријски модел, поли- тички манифест нити пак идеолошко и доктринарно учење. Он извире из скри вених дубина народног живота и израз је најдубљег српског културно-историјског бића. Пресудан утицај на његов настанак, идејно формирање и духовно уобличење имала је православна вјера. „Головић након продубљене анализе косовске традиције и косовског завјета закључује да је „у овом преломном тренутку за српски народ потребно спријечити и у потпуности онемогућити сваки штетан утицај са Запада, а то значи заузети спрам њега позицију својеврсног културног и политичког изолационизма.“
Рад Драга Перовића „Макавејско владање Петра Првог Петровића“ бави се поређењем макавејског односа према животу, смрти, Богу, заједници, идентитету, владању са начином служења и владања Петра Првог Петровића. А заједничко им је: 1) очувања (од јачих народа) угроженог јединства сопственог народа (његове вјере и начина живота), 2) божанско право малих народа на територијално-биолошки опстанак и, преко тога, и 3) задобијање достојног мјеста међу другим народима. Рјешавање тих проблема отежава историјско стање у коме и Макавеји и Петар Први владају 1) малобројним, 2) са свих страна опкољеним и стијешњеним, и 3) међусобно несложним народом. Перовић показује како ова драматична и гранична ситуација суштински одређује основе, приоритете и границе њихове вјере и молитве, владавине и борбе. Притом стожер те владавине, око кога се све креће и повезује, јесте, уз Божију помоћ, очување сопствене вјере, и на њој заснованог начина живота њиховог (у глобалним политичким односима тих времена, као и данас) скоро безначајног народа.
Зборник завршава рад Владимира Кршљанина „Нови свет и ми“, у коме се под „новим свијетом“, чији је вјесник била Србија, а данас га предводе Русија и Кина, сматра праведни мултиполарни систем, заједница заједничке судбине човечанства, као квалитетно нова епоха у историји човечанства, која почиње у 21. вијеку. Тај „нови свијет“ карактерише апсолутно поштовање, односно неприкосновеност, заштита и унапређење људског живота, људског достојанства и људске заједнице, заправо човјекољубље у складу са Христовим заповијестима и конфучијанским општим добром, као и најбољом праксом социјално оријентисаних, моралних држава. Кршљанин издваја три међу собом потпуно складна извора за теоријске основе „новог свијета“, а то су: Божји закон (Христове заповести), егзактне науке (опстанак људске врсте) и историјско искуство у изградњи праведног, социјалистичког друштва. У својеврсном закључку Крашљанинове анализе „новог свијета“ наводи се да „Запад узалудно покушава да спречи Нови свет, који је већ настао. Нови свет, који предводе Русија и Кина, а који је иницирала Србија. Ако се не поколебамо у вери, Армаге – донска битка која се сада води, има неминован исход.“
И да закључимо. Зборник Срби у вихору новог свијета: Србија и Српска пред изазовима на најбољи начин одражава данашњи тежак статус Срба и српских земаља, све тешкоће пред којима се налазе Срби у одбрани својих националних интереса, али и путеве превазилажења овог тешког стања за српски народ, толико тежак да га један аутор прогласи најтежим у посљедња два вијека: од времена ослобађања од Ото – манског царства. У питању је, дакле, зборник незаобилазан за свако промишљање српских националних интереса, не од данас до сутра, него и данас и сутра.