Манојле Гавриловић
ДАМЈАНОВА РУКА
Исплетена од ветра и звука
пева Мајци Дамјанова рука
бела звезда са Карпата слете
плаче соко претворен у дете
Игра пчела на крилима зденца
са Ситнице и Косовског венца
коњ Зеленко олисто у гори
из ока му бела зора зори
Орловићу Павле рањен стоји
Косовка га црним вином поји
и пита га док класају жита
где су пала три јунака вита
Црним гласом са небеског лука
проговара Дамјанова рука
тамо где је Колубара, Церје
Мишар поље, Мачва повечерје
Брегалница, Кумановске стазе
црни вуци са Гучева слазе
Мачков камен, на Врачару крици
са Рудника полетели свици
Српске чете из Солуна лете
ту су пале три војводе свете
беле птице низ брегове беже
мртве војске на Косову леже