Миљенко Жуборски (1938-2020)

ВЕЋИ СПОМЕНИЦИ
ПРАВЕ ВЕЋУ ХЛАДОВИНУ

 •У игри жандара и лопова нико није хтео да буде лопов, али тада смо били деца.

• Поуке чекића укопаше ексер.

• Племенитост метала не прелази на људе.

• Човек је потрошни материјал.

• Моћници морају како им се хоће.

• Боље би било за мене да се не угледам на себе.

• Шта ми вреди слобода без упутства за употребу?!

• Већи споменици праве већу хладовину.

• Одјек је песма шупљине.

• Корен припрема плод за пад.

• Забрана је зачин искушења.

• Нека се свако прихвати своје сламке!

• Како да пазим шта говорим, кад не бирам шта ћу да мислим.

• Не може ништа да ми надокнади оно што може све да ми замени.

• Док сам дошао до речи, променио сам мишљење.

• Човек слабо верује у оно што познаје.

• Где се будала пече, паметан се греје.

• Ко грешке прави, другима их не опрашта.

• Коме је небо кров, највећи је домаћин.

• Када нам се срушила кућа, проширили су ми се видици.

• Ко има обавезу на лет, има право на пад.

• Или је живот све глупљи, или сам ја све паметнији.

• Жртве рата дотукао је мир.

• У шта се верује у друштву, сумња се у самоћи.

• Спољашњи непријатељи су прешли у унутрашње пријатеље.

• Љубитељи човечанства немају времена за појединца.

• Истина је неспоразум са стварношћу.

• Часна реч је остатак од часне реченице.

• Потковане треба упрегнути.

• Што започне мотка, завршиће конопац.

• Када на површину избије дно, река престане да постоји.

• Глупост је врста покретне имовине коју нам нико не може одузети.

• Подлац је поносит у границама понизности.

• Када је у питању памет, већина је у мањини...

• Када нам се запалила кућа, баба рече: – Почела је светла будућност.

• Kanibal ante portas.

• Светло је појава у мраку.

• Ноћ је дан завијен у црно.

• Куће пуше оџаке док не дође пролеће.

• Данас музу, сутра ће да цеде.

• Ко зна да клечи, научиће да пузи.

• Што лекар забрани, гробар оправдава.

• Боље да опружиш ноге, него да отегнеш папке.

• Благо сувишнима међу непотребнима!

• Нико није толико глуп да не може да послужи као пример.

• Ко данас подмеће образ, сутра ће ногу.

• Зецу је брзина једина имовина.

• Срећна је земља где збир будала даје паметно друштво.

• Ко раније умре, биће дуже мртав.