Претплата
 

Претплата и прилози на рачуне Републици Српској:

НЛБ Банка а.д.

Број: 5620088136534606


У Србији:

360 – 7702-77, прималац “Просвјета” Београд са назнаком “за Нову Зору”

Претплата у Србији 2000 динара

У Републици Српској цијена за један примјерак 10 КМ

У иностранству цијена за један примјерак 10 евра